Anunturi

În baza solicitării adresate CEDP cu privire la activitatea de consiliere etică/numirea unui consilier de etică, conform Programului managerial de implementare și dezvoltare SCIM 2015, vă comunicăm că a fost analizată această solicitare de către membrii CEDP și am ajuns la următoarele concluzii:

  1. Pregătim documentația pentru înaintarea propunerii de extindere a componenței CEDP cu membri din Departamentul de resurse umane și respectiv juridic, pentru a putea fi preluată de unul dintre acești noi membri funcția de consilier de etică. În perioada imediat următoare documentele menționate vor ajunge către Consiliul de Administrație al ASE București și apoi către Senatul ASE.
  2. Până la avizarea acestei documentații, CEDP a fost de acord cu preluarea TEMPORARĂ a activității de consiliere pe probleme de etică de către toți membrii CEDP. Menționăm că sesizările/solicitările le putem primi pe adresa oficială de email a CEDP, respectiv etica@ase.ro, urmând a fi analizate în cadrul Sedințelor CEDP, ca oricare alte sesizări venite pe adresa CEDP.