Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din București reprezintă un contract moral între părțile implicate în activitatea didactică și de cercetare (cadre didactice, studenți, personal administrativ). Existența și aplicarea sa are ca efecte: sporirea prestigiului și a capitalului moral al instituției, creșterea coeziunii membrilor săi, consacrarea unui climat universitar bazat pe cooperare (profesională și socială), precum și a unui climat de competiție după reguli corecte.

Conflictul de interese și incompatibilitatea sunt reglementate prin Codul de etică, și anume prin articolele 79-81 ale Cartei ASE.

Pentru transmiterea unei sesizări propriu-zise sau reclamații, persoana care sesizează/ reclamă (petentul) va completa și va depune la registratura ASE/ va trimite la etica@ase.ro formularul de transmitere a sesizărilor/ semnalare a neregularităților alăturat.

Potrivit reglementărilor, membrii Comisiei de Etică Universitară acoperă și funcția de consilier de etică (ombudsman) monitorizând respectarea normelor de conduită și aflându-se la dispoziția comunității universitare și pentru situațiile care impun mediere și consiliere – în condiții de independență, imparțialitate și confidențialitate – pe probleme de etică și deontologie, inclusiv în sensul preluării semnalărilor asupra unor nereguli și tratamente incorecte. Pentru o situație de consiliere sau mediere este suficient ca respectiva persoană să scrie pe adresa Comisiei de Etică Universitară a ASE, la etica@ase.ro. În acest caz, imediat, persoana (care poate avea statut de avertizor de integritate, beneficiind de protecție legală) va fi contactată de către cadrul didactic – reprezentant al propriei facultăți în cadrul comisiei, potrivit componenței alăturate.

Scroll to top