Codul de etică și deontologie universitară al Academiei de Studii Economice din București reprezintă un contract moral între părțile implicate în activitatea didactică și de cercetare (cadre didactice, studenți, personal administrativ). Existența și aplicarea sa are ca efecte: sporirea prestigiului și a capitalului moral al instituției, creșterea coeziunii membrilor săi, consacrarea unui climat universitar bazat pe cooperare (profesională și socială), precum și a unui climat de competiție după reguli corecte.

Conflictul de interese și incompatibilitatea sunt reglementate prin Codul de etică, și anume prin articolele 79-81 ale Cartei ASE.

Scroll to top