Comisie

Componența Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a ASE București

 • Prof. univ. dr. Virginia MARACINE  – Presedinte
  Facultatea: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
  Email: virginia.maracine@csie.ase.ro
 • Conf. Dr. Raluca IGNAT – Vicepresedinte
  Facultatea: Economie Agroalimentara si a Mediului
  Email: raluca.ignat@ase.ro
 • Conf. Dr. Dragos BIGU  – Secretar
  Facultatea: Management
  Email: dragos.bigu@man.ase.ro
 • Conf. Dr. Anca BOGDAN – Membru
  Facultatea: Administrarea Afacerilor cu Predare in Limbi Straine
  Email: anca.bogdan@fabiz.ase.ro
 • Conf. Dr. Stefan Claudiu CAESCU – Membru
  Facultatea: Marketing
  Email: stefan.caescu@mk.ase.ro
 • Prof. Dr. Mihaela Ingrid DRAGOTA – Membru
  Facultatea: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
  Email: mihaela.dragota@fin.ase.ro
 • Conf. Dr. Irina Eugenia IAMANDI – Membru
  Facultatea: Relatii Economice Internationale
  Email: irina.iamandi@rei.ase.ro
 • Prof. Dr. Nicolae LUPU – Membru
  Facultatea: Business si Turism
  Email: nicolae.lupu@com.ase.ro
 • Lect. Dr. Cristina MANOLE – Membru
  Facultatea: Administratie si Management Public
  Email: cristina.manole@man.ase.ro
 • Prof. Dr. Marius Corneliu MARINAS – Membru
  Facultatea: Economie Teoretica si Aplicata
  Email: marius.marinas@economie.ase.ro
 • Lect. Dr. Ana Claudia Elena VIDAT – Membru
  Facultatea: Contabilitate si Informatica de Gestiune
  Email: ana.vidat@cig.ase.ro
 • Student Oana Letitia FLOREA (FABIZ) – Membru
  Senatul Studențesc
  Email: oana.florea@stud.ase.ro
 • Student Corina PETREA (REI) – Membru
  Senatul Studentesc
  Email: petreacorina234@gmail.com

Contact
Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6
E-mail: etica@ase.ro