PROCEDURA DE TRANSMITERE A SESIZARILOR

Modelul de formular ce trebuie completat de orice persoana care doreste adresarea unei  sesizari catre CEDP este inclus in ANEXA 1 a PROCEDURII DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITATILOR SI PROTECTIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZA.

Toate sesizarile se depun in plic inchis la Registratura ASE Bucuresti, mentiunea “catre Comisia de Etica si Deontologie Profesionala”, conform art.21, alin.3 din Regulamentul CEDP a ASE Bucuresti.

neregularitati2